Skip to content

Contact making seminar ReCOVer

  • by
cms recover cover

18.-25.11.2019 jsme měli čest organizovat contact making seminar (CMS) ReCOVer, na téma práce s NEET mládeží (mladí lidé, kteří nestudují, nepracují ani se na zaměstnání nepřipravují), práce s mládeží obecně a regionální spolupráce.

Mladí lidé jsou fundamentálním přínosem pro naši společnost. Podle Eurostatu, existuje 94 miliónů lidí ve věku 15 až 29 let v Evropě, což je neuvěřitelné množství potenciálu pro společnost. Pokud jej země chtějí využít, je potřeba mládež produktivně začlenit do společnosti. Bohužel realita je taková že z různých důvodů je velké množství těchto mladých lidí nezačleněno do společnosti a pracovního trhu. V roce 2017 bylo 17.2% mladých lidí bez zaměstnání nebo mimo vzdělávací proces. Proto jsme se v rámci tohoto projektu chtěli ustanovit skupinu organizací, které budou na regionální, ale i mezinárodní úrovni spolupracovat a vyvinou metody, které by pomohly tyto mladé lidi začlenit do společnosti.

V průběhu projektu jsme si vyměnili zkušenosti s prací s mládeží v různých zemích, jaká jsou specifika mladých lidí a jak je můžeme podpořit v začlenění do společnosti. Vyvinuli jsme metody, které nám v tom pomohou a tyto jsme si ihned vyzkoušeli. Také jsme se zúčastnili konference v Brně, kde jsme rozšiřovali poznatky, kterých jsme se dobrali, ale také mluvili o příležitostech pro mladé v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Společně jsme došli k závěru, že nesmírně důležitou součástí práce s NEET mládeží je jejich reflexe, a tak jsme dali dohromady metody, jak tuto reflexi vést, do přehledné brožury, kterou si můžete stáhnout zde:

Byla to dřina a museli jsme překonat hodně překážek, ale povedlo se a všichni jsme se vrátili domů s novými nápady, metodami, kontakty a v neposlední řadě s novými přáteli. Díky všem, kteří se na projektu podíleli a pomohli jej uskutečnit. Také bychom chtěli poděkovat Dům zahraniční spolupráce – DZS za neustálou podporu.Projekt se uskutečnil za podpory programu #Erasmus+ Evropské Unie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *