Skip to content

Fairytale 4 V-world Youth exchange

  • by
georgia project, team

Adéla Krylová, Barbora Hošťálková, Eliška Haasová, Jan Srnec, Kristýna Filipová, Lukáš Koupil

Ještě předtím, než u nás vypukla pandemie a byla přijata všechna bezpečnostní opatření, se skupiny mladých nadšenců z Česka, Polska, Maďarska, Slovenska a Gruzie potkaly na projektu v Gruzínském hlavním městě Tbilisi. Hlavním tématem byla lidská práva, která účastníci prozkoumávali skrze pohádky a kulturu jejich zemí. Pojďme si shrnout den po dni, očima českých účastníků, co se na projektu dělo.

DEN  1 – příjezd na místo

Cesta do Gruzie byla dlouhá, ale nakonec jsme všichni v pořádku dorazili. Někteří z nás si odložili zavazadla v hotelu už v brzkých ranních hodinách a využili volný čas k prozkoumání města. Po náročném cestování to byl opravdu náročný den, ale myslím, že jsme si jej všichni užili, jak to jen šlo.

Večer už se sešel kompletní český tým na večeři i s ostatními účastníky projektu. Gruzínská pohostinnost nás opravdu překvapila. Na výběr bylo asi z tří hlavních chodů a čtyř příloh. Nutno dodat, že vše chutnalo výtečně.

Po večeři jsme se rozešli do pokojů, které předčily naše očekávání. Prostorné místnosti, pro každého velká postel a nechyběla moderní koupelna na každém pokoji. Neformální seznamování a poznávání cizích kultur mohlo začít.

DEN 2 – pondělí 9. 3. 2020

Oficiálně první pracovní den jsme začali zcela tradičně co se neformálního vzdělávání týče aktivitami na prolomení ledů, vzájemné poznání ostatních a také oficiálních informací o projektu.

Společně s trenérkou Nikou jsme také vytvořili velmi důležitý “set of rules”, na kterém jsme se vzájemně všichni podepsali a domluvili se na dodržování. Přece jen co víc nám ukáže respekt vedení než to, že nám a pouze nám dá na starost vytvořit si vlastní pravidla skrz celý projekt.

První den byla vlastně parádní souhra ice-breaking her, oficiálních informací a team-buildingových aktivit. Musím říct, že jsem byl příjemně překvapen pozitivní energií a dynamikou celé skupiny a také profesionalitou trenérky. 

DEN 3 – úterý 10. 3. 2020

Ráno jsme věnovali aktivitám spojeným s lidskými právy. Dostávali jsme různé teze, a podle našeho názoru, jestli souhlasíme, nesouhlasíme, nebo máme neutrální názor jsme se měli postavit vůči lajně, která byla uprostřed místnosti. 

Následovala aktivita, kdy jsme pracovali v národních týmech a měli jsme za úkol sehrát pohádku našeho výběru a zaměřit se na to, jaká lidská práva v nich byla porušována. Jako Český tým jsme si vybrali pohádku Kocour Mikeš, kde se objevoval například rasismus a omezování svobody. Osobně mě překvapilo představení Gruzínského týmu, který se rozhodl představit aktuální situaci v gruzínských domácnostech, kde často dochází k domácímu násilí a ženy většinou nemohou vyjádřit svůj názor.

Odpoledne jsme zhlédli arménský film, který se věnoval tématu LGBTQ v Arménii, a následně jsme měli možnost diskuze s jedním z aktérů tohoto dokumentu.

Po večeři následovala druhá Intercultural night. Tentokrát své země představili Slováci, Maďaři a Gruzínci.

DEN 4 – středa 11. 3. 2020

Tento den jsme jako každý jiný začínali ve společenské místnosti, kde jsme se rozdělili do skupinek a pracovali na návrzích na naši pouliční akci. Společně jsme potom tuto aktivitu o rovnoprávnosti pohlaví nacvičili a předvedli na hlavní ulici v Tbilisi. Pro mnohé z nás byla tato akce na veřejnosti vystoupením z komfortní zóny, ale naštěstí jsme to úspěšně zvládli.

Poté nastal čas na prozkoumávání města. Viděli jsme sochu matky Gruzie, lunapark, moderní budovy a mosty, ale také starší část města s historickými budovami.

Vyvrcholením tohoto dne byla obří večeře v tradiční gruzínské restauraci, kde jsme se všichni najedli až k prasknutí výtečného gruzínského jídla.

DEN 5 – čtvrtek 12. 3. 2020

Jelikož byl včerejší večer poměrně náročný, vstávalo se nám všem poněkud těžko. Rozhodně jsme se tím nenechali vykolejit a ráno v deset jsme už všichni v plné síle seděli ve společenské místnosti. Ranní workshop se týkal pohádky o Abbigale. Znáte? Pokud ano, tak je zbytečné vysvětlovat a pokud ne, tak vlastně asi taky. Našim cílem bylo si tento příběh vyslechnout a pak zhodnotit chování jednotlivých postav. Nejprve každý sám, poté v menších skupinách a nakonec úplně všichni společně. Tento úkol nám ukázal, jak je strašně těžké si utvořit objektivní a správný názor, pokud neznáme všechny okolnosti. Také jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak je důležité se na problém dívat z různých úhlů a ne pouze jednostranně. Po klasicky výborném obědě a polední pauze nás čekalo poněkud netradiční odpoledne. Tentokrát jsme se neúčastnili žádného pro nás připraveného workshopu či aktvity, ale rozděleni do pěti skupin jsme sami takový vlastní workshop na následující den vytvářeli. Večer se jako tradičně nesl v duchu zábavy a spát jsme šli (jako obvykle) nad ránem.


DEN 6 – pátek 13.3. 2020

Poslední den se každý z nás stal na 40 minut trenérem. Ve skupinách z předešlého dne jsme prezentovali naše workshopy. První skupina inovovala hru souhlasím/nesouhlasím (čára v místnosti, lidé podle názoru souhlasí nebo nesouhlasí jdou na určitou stranu čáry), zamýšleli jsme se nad otázkami jako: zda bychom akceptovali, kdyby se nás bratr oblékal jako holka nebo třeba zda je pro nás v  pohodě, že by žena vydělávala více než muž. Druhá skupina připravila aktivitu na hraní scének, kdy každá skupinka dostala jedno lidské právo (právo na volný pohyb, rovnost před zákonem atd.) a musela vytvořit scénku a ostatní účastníci toto lidské právo hádali. Třetí skupina připravila LARP hru, ve kterém každý účastník dostal určitou roli a popis a měl splnil popsaný úkol (sociální pracovník hledající týranou ženu, gay hledající partnera atd.). Čtvrtá skupina si připravila experiment o lidských právech, v jejich zdánlivém workshopu o ekologii se jednalo o utlačování blondie skupiny a reakci ostatních účastníku na tento fakt. Poslední skupina si připravila diskuzi v malých skupinkách o tématech související s lidskými právy (láska, volnost atd.), po které pak následovala diskuze všech účastníků. Projekt byl zakončen tradiční evaluací a rozdáním certifikátů. Následovala poslední společná večeře a noc bez spánku pro většinu účastníku, kteří odlétali hned brzy ráno. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *