Skip to content

Training course “Equal and united”

  • by
equal and united, group of young people, erasmus+

V posledních letech dochází vlivem velkého přílivu uprchlíků k radikalizaci společnosti, a to nejen proti uprchlíkům, ale v důsledku také proti kulturním a náboženským menšinám. Různé výzkumy ukazují, že extrémní pravicové skupiny a politické strany mají největší podporu za posledních 30 let. Riziko, že člověk podlehne těmto vlivům, je jedno z největších u mládeže – jedná se o snadněji ovlivnitelnou skupinu populace. Věříme, že nesmíme toto riziko přehlížet a je potřeba proti jakémukoliv radikalizmu a násilnému extrémismu jednat.

Proto jsme se rozhodli v únoru 2020 uspořádat v Brně, za finanční pomoci programu Erasmus+, školení pro pracovníky s mládeží, které mělo za cíl vyměnit si zkušenosti napříč devíti zeměmi, jak pracovat s mládeží, jak rozpoznat vliv extremismu na mládež a hlavně jak vytvořit efektivní nástroje pro prevenci radikalizace mládeže. Prozkoumali jsme jednotlivá stádia radikalizace mládeže, analyzovali jsme potřeby současné mládeže, které je nutné naplnit, aby nedocházelo k potenciální radikalizaci, ale také jsme si vyměnili zkušenosti s pozicí uprchlíků v jednotlivých zemích. Jedním z našich cílů bylo také vytvořit metody a nástroje, které mohou pracovníci s mládeží využívat a které by pomohli mladým lidem vcítit se do situace uprchlíků, zástupců náboženských a kulturních menšin a následně tak předejít jejich potenciální radikalizaci a náchylnosti k manipulaci od extremistických skupin.

To vše za pomoci neformálních vzdělávacích metod jako jsou simulace, debaty, hry a zážitkového učení. Jedná se o formu, která má velký vliv na účastníka, protože si sám vytvoří svoji zkušenost a na základě toho také svůj vlastní prožitek a názor. Mimo to, že se jedná o velice efektivní nástroj, je to také velice zábavná forma, a tak jsme si u toho užili i spoustu legrace.

Metody, které jsme v průběhu tohoto školení vytvořili, jsme dali dohromady v této elektronické brožuře:

Dalším cílem tohoto školení bylo také uspořádat aktivitu v centru města Brna, abychom upozornili na problémy spojené s radikalizací, vyčleňováním menšin ze společnosti a diskriminací. Ač nám počasí nepřálo, i tak jsme se toho zhostili s velkým odhodláním. Byli jsme v kontaktu s místním obyvatelstvem, mluvili jsme s nimi a hranou formou jsme je upozorňovali na problémy týkající se tohoto tématu.

Video reportáž, kterou jsme z tohoto školení vytvořili, můžete najít zde:

Velký dík patří Dům zahraniční spolupráce – DZS a programu #erasmusplus Evropské Unie, za jejíchž podpory byl tento projekt realizován. Díky také všem účastníkům, školitelům a organizátorům, kteří do tohoto projektu vložili svoje úsilí a čas. Bez nich by se tento projekt nemohl uskutečnit.

❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *