Skip to content

Výměna mládeže “Creating dialogue” v Otrokovicích, CZ

  • by

Výměna mládeže s názvem “Creating dialogue” se uskutečnila 12.-20.10.2021 v Otrokovicích, a to pod záštitou programu Erasmus+ . Tématem projektu byl mezikulturní a mezináboženský dialog, stereotypy vůči jiným kulturám, ale také problematika migrace a uprchlíků. To vše za pomoci neformálního vzdělávání (zážitkové vzdělávání, debaty, simulace,…), takže žádné přednášky, biflování a testy.

Velký dík patří Dům zahraniční spolupráce – DZS a programu #erasmusplus Evropské Unie, za jejíchž podpory byl tento projekt realizován. Díky také všem účastníkům, group leaderům a organizátorům, kteří do tohoto projektu vložili svoje úsilí a čas. Bez nich by se tento projekt nemohl uskutečnit.

❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *