Skip to content

Fairytale of Erasmus world – Erasmus+ Youth exchange

  • by

Pokud se už stejně jako my těšíte na další projekty Erasmus+, nechte se naladit na vlnu videoreportem z našeho projektu “Fairytale of Erasmus world” a podívejte se jak si účastníci z šesti zemí užili. Jednalo se o Výměnu mládeže v rámci programu Erasmus+, která se uskutečnila 2.-10.10.2021 v Sobotíně.

Tématem projektu byl mezikulturní a mezináboženský dialog, stereotypy vůči jiným kulturám, které jsme odhalovali za pomocí námětů pohádek a prozkoumávali jsme jak nás stereotypy pohádek utváří už od dětství. To vše jako obvykle za pomoci neformálního vzdělávání (zážitkové vzdělávání, debaty, simulace,…). Opět patrá velký dík patří Dům zahraniční spolupráce – DZS a programu #erasmusplus Evropské Unie, za jejíchž podpory byl tento projekt realizován. Díky také všem účastníkům, group leaderům a organizátorům, kteří do tohoto projektu vložili svoje úsilí a čas. Bez nich by se tento projekt nemohl uskutečnit.

❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *