Skip to content

Youth radio – Erasmus+ Training course

  • by

Zajímají tě více technická odvětví a máš pocit, že v projektech Erasmus+ pro ně je málo místa? Pak se podívej na toto video – co všechno je možné vymyslet a uskutečnit v rámci jednoho týdne a webového rádia.

Toto školení pro pracovníky s mládeží “Youth radio” v rámci programu Erasmus+ se uskutečnilo 31.8-7.9.2021 v Otrokovicích. Hlavním cílem tohoto školení bylo vytvořit webové rádio jako formu sociálního zapojení mladých lidí do demokratických procesů, prohloubení jejich vlivu v hromadných sdělovacích prostředcích, ale také jejich osobnostní rozvoj. Účastníci měli možnost zdokonalit si povědomí o technických a formálních náležitostech webového rádia a vyzkoušet si práci s profesionální technikou. Opět jsme nesmírně vděční Dům zahraniční spolupráce – DZS a programu #erasmusplus Evropské Unie, za jejíchž podpory byl tento projekt realizován. Díky také všem školitelům (jste skvělí!), účastníkům a organizátorům, kteří do tohoto projektu vložili svoje úsilí a čas. Bez nich by se tento projekt nemohl uskutečnit.

❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *