Skip to content

Erasmus+ Výměna mládeže “Steps up for Employability” – Svatý Martin, Nizozemské království

  • by
st maartin, caribean, youth exchange

Na přelomu ledna a února 2022 jsme vyslali pět účastníků do méně tradiční destinace, a to na karibský
ostrov Svatý Martin, kde se konal Erasmus+ projekt Steps up for Employability zaměřený na sebeprezentaci,
porozumění klíčovým kompetencím a metodice přípravy CV.


Trh práce klade více než kdy dříve výzvy, na které jen formální vzdělání nestačí. Do popředí se dere
důraz na měkké dovednosti, mění se způsob, jakým se uchazeč na trhu práce prezentuje a jak své
zkušenosti umí prodat. V uvolněné atmosféře nizozemské části ostrova Svatý Martin si tak účastníci
mohli zkusit aktivity, se kterými se obvykle setkají při pohovoru či přípravě na něj.


V prvních dnech projektu jsme se seznámili navzájem jako týmy České republiky, Turecka, Svatého
Martinu a Spojeného království, respektive Italů žijících v Anglii. Skupina si od začátku výtečně sedla,
což byla první dobrá známka toho, že je možné odhodit stres a pustit se do aktivit naplno. Účastníci
se dozvěděli nejen o významu a součástech Youthpassu, ale i o praktickém využití jednotlivých
kompetencí na trhu práce. Novinkou pro většinu účastníků byl důraz na možnost vypsat ke
kompetencím konkrétní komentář, jak danou oblast na projektu rozvíjeli.


Velkou zábavu si účastníci užili při workshopu zaměřeném na pracovní etiku, kdy skupinky musely
připravit na simulovaný pracovní pohovor nějakým způsobem handicapovaného účastníka, kterého
HR vůbec nešetřilo. Na těchto negativních příkladech pak účastníci snáze poznali svá práva a
možnosti k zamezení diskriminace nejen na pohovoru, ale i na pracovišti obecně, přičemž se pro další
samostudium dozvěděli o konkrétních oblastech, kam v otázkách etiky na pracovišti zasahuje
evropské a národní právo.


Následující dny se nesly v duchu příprav video CV. Účastníci se seznámili s teorií a nároky HR, a ať už
sebeprezentaci pojali jakoukoliv formou, cílem bylo zaujmout potenciálního zaměstnavatele dle
vlastního výběru. Jelikož se však trh práce neorientuje jen na zaměstnance, účastníci měli také
možnost poznat jednotlivé typy enterpreneurů, díky čemuž mohou lépe objevit své silné a slabé
stránky a hledat příklady pro další seberozvoj, chtějí-li účastníci začít podnikat.


Součástí projektu bylo také cestování po ostrově Svatý Martin, kde jsme se podívali jak po
nizozemské, tak francouzské části, měli možnost navštívit nádherné pláže a chytit v únorových
měsících bronz, krmit volně pobíhající leguány, nebo plnit ztřeštěné úkoly při výletu do Marigotu,
hlavního města francouzské strany. Na cestách jsme mimo jiné navštívili i jednu ze soukromých
středních škol a seznámili se s tamní výukou a edukačním prostředím.


Zdaleka ne jedinou přidanou hodnotou kulturní výměny tohoto projektu byly snídaně, kdy každý den
byl za jejich přípravu odpovědný jeden národní tým, který se snažil co nejvěrněji přiblížit, co se v dané
zemi typicky snídá. Vzhledem k dostupnosti surovin se někdy jednalo o docela solidní improvizaci, ale
česká bábovka, ale i zavináče, které jsme na místě náhodou objevili, měli po ránu obrovský úspěch.


Díky všem, kteří se na tomto projektu podíleli, zejména perfektně fungujícímu hostitelskému týmu ze
Svatého Martina, se kterými bylo veškeré zařizování v Karibiku o poznání jednodušší, a také všem na
organizační straně projektu. Účastníkům patří zvláštní dík, jelikož tolik vložené energie do
jednotlivých aktivit a zdravou zvídavost spojenou se vzájemným respektem jsem na projektu již
dlouho neviděl.

Autor: Vojtěch Vrabec

Tento projekt byl financován z programu Erasmus+ Evropské Unie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *