Skip to content

Training course – Digital resilience for youth – booklet

  • by

“Digital resilience for youth” je školení pro pracovníky s mládeží v rámci programu Erasmus+, které se uskutečnilo 19.-26.3.2022 v Blansku. Tématem projektu byla práce a bezpečnost v online prostředí a jak v tomto prostředí pracovat s mladými lidmi. To vše za pomoci neformálního vzdělávání (zážitkové vzdělávání, debaty, simulace,…).

Jedním z výsledků tohoto projektu je booklet, ve kterém je sepsáno 6 aktivit pro pracovníky s mládeží, které vedou ke zlepšení kritického myšlení a potažmo i digitální odolnosti mládeže.

Slovy samotného školitele:

“Participants of our Project have recognized that the key to building resilience amongst the youth with whom they’re working lies within the development of and strengthening their critical thinking. This way, organically, they have touched a very loud discussion visible in the academical environment on the matter, under the label of Knowing Solutions. The end result is a mixture of, in total 6, reimagined classical and some brand new activities. These 6 activities were put in the booklet which can be used by any youth worker or other educator who would like to address the issues of critical thinking. This booklet is the main tangible result of the project.”

Tento booklet je volně dostupný ke stažení a k využití pro pracovníky s mládeží zde:

Velký dík patří Dům zahraniční spolupráce – DZS a programu #erasmusplus Evropské Unie, za jejíchž podpory byl tento projekt realizován. Díky také všem účastníkům, školiteli a organizátorům, kteří do tohoto projektu vložili svoje úsilí a čas. Bez nich by se tento projekt nemohl uskutečnit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *