Skip to content

Job Shadowing – Empowering rural youth organisations

  • by

Empowering rural youth organisations je dlouhodobý KA2 projekt v rámci programu Erasmus+. Cílem projektu je podpora organizací z venkovských oblastí pracujících s mládeží, rozvoj jejich znalostí a kapacit. V rámci tohoto projektu vyjela Monika Šáchová z naší organizaci na tzv. Job Shadowing (stínování) – kdy má pracovník možnost vidět přímo pod ruce zkušené organizace a nabýt tak cenné zkušenosti přímo z jejich praxe. A dále už přímo jak tuto zkušenost viděla Monika.

Ráda bych poděkovala za možnost účastnit se Job shadowingu v Albánii, na který budu dlouho vzpomínat. V rámci projektu Empowering rural youth jsme v průběhu 10 dní měli, společně s dalšími dvěma účastníky z Polska a Severní Makedonie, šanci nahlédnout do fungování především mladistvých neziskových organizací v době, kdy je Tirana hlavním městem evropské mládeže. Sledovat zapojení mladistvých a jejich zapálení bylo velmi překvapivé a inspirativní! Díky hostující organizaci Youth for social change jsme se zúčastnili například schůzky se starostou municipality, či nahlédli do fungovalní National Youth Council. Třešničkou na dortu byl samotný seminář psaní projektových žádostí a následné vypracování našeho vlastního. Mimo navázaní neocenitelých kontaktů jsme tak odjíždeli nabytí zkušenostmi. Nemohu tedy nic než doporučit! Celou dobu o nás bylo skvěle postaráno .

Kdo tedy váháte, zda se na přihlásit na některý z projektů Erasmus+ určitě se toho nebojte, budete na to s láskou vzpomínat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *